Adóslevél

Tisztelt beruházók,
engedjék meg, hogy az anyavállalatunk nevében bemutassam a Közép-Európa követeléskezelési piacán tevékenykedő Debt Management Center s.r.o. (Kft.) társaság adóslevelét. Ahogy ezt már bizonyára észrevették a "Brexit" folyamata az európai közös piacon működő számos vállalat terhére okozott problémát egyrészről a logisztika, adminisztráció és jogszabályzás területén, másrészről viszont számos kereskedelmi és befektetési alkalmat is kínál.
Tekintettel arra a tényre, hogy a Közép-európai térségben az ügyfeleink száma egyre növekszik, továbbá az a tény, hogy a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Lengyelországban a követelés-finanszírozás piacán a konkurenciánk ugyancsak korlátozott jellegű, valamint a mi fő pénzügyi termékünk – a Factoring (lásd az alábbiakat) – útján történő követelés-finanszírozás felgyorsított folyamata iránti kereslet is jóval magasabb lett, úgy döntöttünk, hogy a csehországi piac kirendeltsége útján a követelések finanszírozási piacára teljes mértékben bejutunk annak érdekében, hogy az ügyfélkezelési standard színvonalunkat a maximális szintre emeljük, és így az adminisztratív folyamatokat – egyúttal a tulajdonképpeni ügyletek lebonyolítását is – felgyorsítani legyünk képesek. Mivel a jelenlegi adminisztratív folyamatokat elsősorban az Egyesült Királyságban levő irodánk intézi, viszont - tekintettel az EK és Nagy Britannia közötti jövőbeli bizonytalan, esetleg megoldhatatlan jogrendi harmonizálásra - valamennyi ügyfelünket és ügyleteiket átvettük és jelenleg is átvezetjük annak érdekében, hogy megfeleljenek a közép-európai piacon hatályos kereskedelmi szokásokkal egyeztetett új jogrendi szabályoknak is.

A csehországi piacra tehát a standardizált termékkel érkezünk, amelyről jogosan állítjuk, hogy rendkívül hatékony és az egyes tranzakciók felméréseinek, biztosításainak hosszú éveken át tökéletesített folyamata, amelyet a 24/7 nonstop üzemmódban valamennyi rendelőnk javára szavatoljuk. Tehát egy olyan tervezetünkről van szó, amely útján a múltban már sikerült jelentős pozíciót elérnünk ezen a nagy kiterjedésű finanszírozási piacon, amely a be nem avatott személyek számára kevésbé attraktívnak, kevésbé átláthatónak tűnhet, azonban több irányban, és esetben felülmúlni képes a bankok standard termékeit és lehetőségeit is.
Víziónk
A Debt Management Center s.r.o. társaság víziója, hogy a cseh, szlovák és lengyel követelés finanszírozási területén a piaci részesedését fokozza. Célunk, hogy a standard szolgáltatásainkat gyorsan, egyszerűen, megfelelő áron,  biztonságosan, naprakészen és átláthatóan legyünk képesek teljesíteni.

Jelenlegi állapot
Tekintettel a jogszabályok változására és ezek lehetséges kihatásaira Közép-Európa térségei (elsősorban CZ, SK, PL) összes vállalkozás ügyleteire, valamennyi vonatkozó vállalat finanszírozása a Finance & Economy Ltd. anyavállalati társaságtól a Debt Management Center s.r.o. leányvállalatra lett átruházva.

A 2020/6 időszakban tehát képesek vagyunk a rendelkezésünkre álló klienseinket a saját erőforrásaink, szakembereink, asszisztenseink munkacsoportjának alkalmazásával – az egyes szerződések transzformálásából eredő összes jogrendi módosítás, változtatás figyelembe vételével – finanszírozni és adminisztrálni.

A jelenlegi ügyfeleinket elfogadtuk, és ügyeiket ténylegesen intézzük az anyavállalatunk által kiszabott kritériumok alapján, és így a klienseink típusai között az EK tagországi székhellyel rendelkező és 5 millió EURO bevételt meghaladó logisztikai, gépipari, exportáló és nagykereskedelmi vállalatok is szerepelnek.

Kellemetlen – viszont a piaci tevékenységünket nézve inkább számunkra kedvező – helyzet alakult ki a Covid-19 vírusfertőzés miatt, mivel ez a helyzet felgyorsította a pénzforgalmat, tehát a kereskedelmi viszonyokból eredő a követelések behajtását is, és így a mi leányvállalatunk olyan különleges pozícióba került, hogy az újonnan előállt jelentős alkalmak, a sokszámú új ügyfél megjelenése miatt mi egyedül nem vagyunk képesek finanszírozással fedezni a Közép-európai térségi piacon jelentkező új keresletek összességét. A jelenlegi helyzetben maximális mértékben intézzük a meglevő klienseink ügyleteit, beleértve  az ügyfélszolgálatot,  megfelelőségek (compliance) és a követelések biztosításait, valamint az egyes ügyletek lehető leggyorsabb végrehajtását. A Covid-19 világjárvány következtében előállt helyzet társaságunkat arra kényszeríti, hogy a cseh, szlovák és lengyel piacra gyorsabban lépjünk be úgy, hogy az általunk kielégített tranzakciók száma, tehát a mi piaci részesedésünk is minél magasabb mértékű legyen.

Kötvény kibocsátásokból származó pénzeszközök felhasználása
A korporációs befektetőktől, beruházási alapokból és az egyéni befektetőktől szerzett eszközöket kizárólag a kereskedelem területén előállt új követelés-finanszírozást igénylő meglevő és új ügyfeleink javára fogjuk  a regresszió mentes faktoring – biztosított finanszírozással  segítségével felhasználni. Klienseink javára ez a finanszírozási mód lehetővé teszi az általuk igényelt pénzösszeget a vásárlótól csaknem haladéktalanul bevételezni. Az eszközök vásárló általi haladéktalan jóváhagyását és követelések biztosítását követően az ügyfelünk bankszámlájára kerülnek jóváírásra, és ennek jóvoltából a mi társaságunk, mint a behajtás elintézője provízióban részesül, amelynek összegét a meghárított és bevételezett összeg közötti különbözet, illetve az adott megfizetést illető biztosítási díj levonása határozza meg. Az allokációs (szabad kapacitású) eszközök hosszú lejáratú megfizetési átlaga számunkra 1,22% arányt jelent havonta azzal a kikötéssel, hogy a beszállító által meg nem hárított összeg sem jelent veszteséget, mivel a tárgyi követelés a mi társbiztosítóink által teljes mértékben biztosítva van.

A jelenlegi és új üzlettársaink
A jelenlegi és új kereskedelmi partnereinket folyamatosan hitelesítjük, és ők is folyamatosan rendelkezésünkre bocsátják a vásárlóik jegyzékét, akiknél előfeltételezik, hogy az ügyletük a soron levő 1 hónap folyamán biztosított faktoring útján lesz megvalósítva. Ezek a vásárlók tehát állandóan ellenőrizve vannak oly módon, hogy a teljesítésük esetén az ügyeik felesleges halogatás, késedelem nélkül legyenek intézve. Figyelmünket elsősorban a stabil eladó-vásárló viszonyban levő klienseinkre  összpontosítjuk, vagyis az EK tagországi székhellyel rendelkező, az 5 millió EURO-t meghaladó évi forgalmat lebonyolító vállalatokat preferáljuk. Kiemelt jelentősséggel valósítjuk meg a közép-európai országok, elsősorban CZ, SK, PL, DE, AT ügyleteit, külön jelentősséggel a kereskedelmi viszonyokból származó 14 naptól 3 hónapig tartó követelések intézésére.

Általunk nem támogatott projektek és partnerek
Mivel a kereskedelmi partnereink és beszállítóik stabil helyzetét, erőnlétét kénytelenek vagyunk minősíteni, bizonyos ügyfelek kockázatossága, előre nem látható magatartása és elsősorban az a tény, hogy a követeléseket nem lehetséges 100% mértékben biztosítani, kénytelenek vagyunk az alább specifikált kliensek támogatását elutasítani:

– Korai fázisú (startup) vállalkozások
– A több éven át veszteséget kimutató vállalatok
– 5 éven aluli létezésű vállalatokA 3 millió EUR összeget meg nem haladó bevételes vállalatok
– A 10 éven aluli létezésű építkezési vállalatokA saját tőkét 5%-nál alacsonyabb részesedéssel bíró vállalatok
– A fizetésképtelenségi/felszámolási eljárás alatti vállalatok
– EK tagországain túli székhellyel rendelkező cégek
– A rejtett tulajdonosú vagy a nem átlátható szervezeti felépítésű vállalatok

Egyéb információk
A Debt Management Center s.r.o. társaság mellékesen a maximum 2 millió EURO névleges értékű, a részletfizetések törlesztését igazoló naptárral ellátott követeléseket is megvásárolja, ha ezek állami közbeszerzési eljárásokból erednek, és átadásuk vagy kivitelezésük az átadási-átvételi dokumentációban 100% bizonyítva volt. Ezeket az eseteket túlnyomóan az idegen források által finanszírozott, viszont  csődeljárással nem veszélyeztetett városrészek, kisebb városok vagy községek területi építményeinek a megváltoztatása váltotta ki.

Ha bármilyen kérdése van,
ne habozzon, írjon nekünk