Faktoring

TÖBB A FAKTOROZÁSRÓL

Mi a Faktoring és hogyan működik?

A faktoring (vagy faktorálás) a kereskedelmi áruforgalomból, szolgáltatásból eredő, szállítói (eladói) hiteladásainak, rövid lejáratú követeléseinek a finanszírozását jelenti. Az egyre gyakrabban felhasználandó, gyors és hatékony eszköz lehetővé teszi, hogy a telezők – még az esedékességi határidő előtt - a lehető legrövidebb időn belül megkapják a kinnlevőségeik fejében járó pénzösszegeket. A faktoring előnye elsősorban a gyors ügyintézés, az adós fizetésképtelensége elleni biztosítás, a nem rendszeres üzletek és egyéb ügyletek finanszírozási hatékonysága, és a követelések behajtásával és kezelésével kapcsolatos általános szolgáltatások.
A faktoring lényege az Ön követelésének áruszámlájának) megvásárlása az esedékességük lejártát megelőzően. Ez a lépés ugyanis lehetővé teszi, hogy az adott áruszámla fejében járó vételár gyorsítva legyen megfizetve, és így Ön még az esedékességet megelőző időszakban megkaphatja az adott követelés árának 90%-át. A faktorálási provízió levonását követően a maradék pénzeszközköz összegét mi Önnek kifizetjük az esedékességi határidőt követően, vagy miután az adós fél az eredeti áruszámlán szereplő vételár összegét meghárította.

Ha a Debt center faktorcég szolgálatnyújtását kívánja igényelni

A kereskedelmi együttműködés alapvetően fontos részét a létrehozott keretszerződés képezi. Ebben a megállapodásban van meghatározva az Ön által igényelendő faktoring típusa (lásd az alábbiakat), a tevékenység tárgya, a várható követelések feltételezett összege, az adott ügylettel érintett potenciális adósok jegyzéke és a követelések behajtásával kapcsolatos szolgáltatások specifikációja.A szerződés megkötését követően Ön áruszámlát állít ki, és az értékesítendő terméket/szolgáltatást a szokásos módon a rendelőnek kézbesíti.

Miután az áruszámlát kiállította, az árucikket a címzettnek kézbesítette, a tárgyi áru számláját és kézbesítési bizonylatát, esetleg a termék leszállítását igazoló egyéb dokumentumokat is, a mi faktorcégünknek átadja, és ezt követően mi postafordultával azonnal kifizetjük az Önnek járó adós összeg 90%-át. E lépés során Ön az adott ügyletre vonatkozóan tájékoztatásokat nyújt számunkra, miközben az Ön számára kijelölt adminisztrátorunk haladéktalanul megvizsgálja az ügyfelének pénzügyi helyzetét, a tárgyi tranzakciót hitelesíti, majd pontosítja szintén a cégünket megillető faktoring-provízió összegét is (a követelés összegének, kockázatosságának és az adós fél kilétének a függvényében). A követelés faktorcégre történő átruházásról az Ön vevőjét tájékoztatni lehetséges, de ez nem kötelező. Miután az adós a követelést kiegyenlítette, mi a törlesztését Önnek jelenteni fogjuk, és egyúttal az adott követelés – a faktoring-provízió összegével csökkentett – árát mi Önnek megfizetjük. A teljes folyamat alatt kapcsolatot fog tartani az Ön számára kijelölt adminisztrátorral, aki bármikor az Ön rendelkezésére fog állni, tájékoztatni fogja Önt az adós féllel megvalósított tárgyalások, törlesztések eredményeiről. Mindezt nagyon gyors, hatékony és teljesen szakszerű szolgáltatásnyújtási módon.

Faktoring típusok:

Regresszió nélküli faktoring (okirattal biztosítva)

A legszokásosabb és leghasználatosabb faktoring típus a regresszió nélküli, vagyis az okirattal biztosított faktoring. Ebben az esetben a követelés a faktorcégre kerül átruházásra az eredeti hitelezőnek nem kényszerítve visszatérítendően, ha az adós a törlesztést csak részben teljesítette. Ez a faktorálási mód szavatolja, hogy a követelésének 90% megfizetve lesz, és ez a részösszeg Önnek juttatva lesz minden esetben, tekintet nélkül arra a tényre, hogy az adott követelés a jövőben kiegyenlítve lesz vagy sem. Az esetleges meg nem fizetése esetére a tárgyi követelést a faktorcég biztosította, ami azt jelenti, hogy az Ön javára a követelés összege csaknem teljes mértékben megtérítésre kerül, és a részben meg nem fizetett követelés összegét a biztosító társaságtól fogja igényelni. Ez az eljárási mód valamivel költségesebb, viszont mindkét fél számára jóval biztonságosabb finanszírozást és együttműködést jelent. Az eljárás elsősorban akkor alkalmazható, ha pl. a gyártó többszámú, kisebb mértékben árut forgalmazó vevőnek állít ki és kézbesít áruszámlát, akiknél fennáll a kockázat, hogy az esedékességi határidőn belül fizetésképtelenek lesznek.

Regressziós faktoring

A regressziós faktoring eljárás költségesebb, de a követelés finanszírozásának fokozottabb kockázatával is jár. Ez a faktorálási mód szavatolja, hogy a faktorcég az ügyfél javára a követelésének akár 90%-át megfizeti. Ha a követelés összegét az adós az esedékességi időn belül megfizeti, úgy az ügyfél javára a faktor-provízió összegével csökkentett maradékkövetelési összeg kerül megfizetésre. Ha a tárgyi követelést az adós az esedékességen belül nem fizetné meg, úgy a követelés az eredeti hitelező terhére kerül vissza, miközben kötelezve lesz, hogy a faktorcég javára az általa kifizetett teljes összeget, a megnyújtott pénzösszeghez tartozó kamattal közösen visszatérítse. A regressziós faktorálás kevésbé használatos, de bizonyos esetekben indokolt lehet, pl. olyan állami és államon felüli vállalatoknak szállító kereskedelmi társaságoknál, amelyek esetében a fizetésképtelenség kockázatát csaknem teljes mértékben kizárni lehet.

Alkalmatlan követelés típusok:

A felülvizsgálati (kollaudációs) vagy átadási-átvételi folyamat alá eső építkezési tevékenységből eredő követelések
Túl sok reklamációval vagy gyors romlással terhelt szolgáltatásokból eredő követelések
Egészségnyújtási szolgálatokból eredő követelések
Művészeti alkotásokért igényelt követelések
A szokatlantól jóval magasabb vételárért vásárolható árucikkekért igényelt követelések
Átruházás lehetősége nélküli követelések (pl. az adásvételi szerződésben rögzített kikötéssel)
180 napot meghaladó fizetési esedékességű követelések

Adós vállalatok, akiket nem vagyunk hajlandók támogatni

Korai fázisú (startup) vállalkozások
A több éven át veszteséget kimutató vállalatok
Rövid ideig létező, kinnlevőségekkel érintett vállalatok
A 10 éven aluli létezésű építkezési vállalatok
A saját tőkét túl alacsony részesedéssel bíró vállalatok
A fizetésképtelenségi/felszámolási eljárás alatti vállalatok
EK tagországain túli székhellyel rendelkező cégek
A rejtett tulajdonosú vagy a nem átlátható szervezeti felépítésű vállalatok
Ha a követelés-finanszírozási szolgálat ajánlata felkeltette az Ön érdeklődést, úgy bizalommal forduljon hozzánk e-mail, telefon vagy a jelen honlapunkon hozzáférhető nyomtatvány kitöltése útján!

Ha bármilyen kérdése van,
ne habozzon, írjon nekünk